Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ความสำคัญในการสวมแว่นตานิรภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุที่ตาพบได้บ่อยในการทำงาน หากมีความรุนแรงพออาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวร ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

โดยทั่วไปมักแบ่งอุบัติเหตุที่ตาเป็นประเภทใหญ่ดังนี้

1.ชนิดที่เกิดจากสิ่งมีคมทำให้เกิดแผลแตก  รอยขาดหรือรอยทะลุที่ส่วนต่างๆของลูกตา   ตัวอย่างเช่น เศษแก้วจากอุบัติเหตุรถยนต์  เศษโลหะจากการทำงาน  อุบัติเหตุแท่งไม้  ปากกา  ดินสอทิ่มตา  เป็นต้น

2.ชนิดที่เกิดจากการกระทบกระแทกจากของไม่มีคม เช่น ถูกต่อย หรือ จากการเล่นกีฬาบางอย่าง เช่นลูกแบดมินตัน  เทนนิส  อาจทำให้เกิดอันตรายได้หลายอย่างเช่น  กระดูกเบ้าตาแตก  ม่านตาฉีกขาด  เลือดออกในช่องหน้าม่านตา  เลนส์ตาเคลื่อน  เลือดออกในน้ำวุ้นตา  จอประสาทตาบวม  หรือจอประสาทตาลอก

3.ชนิดที่เกิดจากสารเคมี  กรด  ด่างชนิดต่างๆทั้งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในบ้าน เช่นน้ำยาย้อมผม  น้ำยาขัดห้องน้ำ  น้ำกรดแบตเตอรี่  หรือเกิดจากการหยิบใช้ยาผิด เช่น หยิบยาหม่องหรือยาดมชนิดน้ำมาหยอดตา ทำให้เกิดการไหม้และลอกตัวของผิวเยื่อบุตาและกระจกตา   

4.เกิดจากแสงจ้ามากๆ  รังสีต่างๆ เช่น อุลตร้าไวโอเลตจากการเชื่อมโลหะ  หรือกระแสไฟฟ้า

บริษัท ศิราเซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จัดจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย, แว่นครอบตานิรภัย, แว่นตาดูน้ำเหล็ก, แว่นตางานเชื่อม, หน้ากากงานเชื่อม และ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ป้องกันใบหน้าและ ดวงตา จากสะเก็ดของแข็ง, ลูกไฟ, ความร้อนจากรังสีอินฟาเรด ที่เกิดจากการทำงานต่างๆ รวมถึงชุดอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมีแบบฉุกเฉินทุกชนิด ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ : 30/03/2011, 11:31 แก้ไขล่าสุด : 09/04/2012, 08:20