Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

การทำงานที่สูงและการยกของหนัก

การทำงานที่สูงและการยกของหนักมีสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้

การทำงานในที่สูงนั้นมีสิ่งที่พึงปฎิบัติอย่างเคร่งคัดคือ ห้ามทำงานบนที่สูงเพียงลำพังคนเดียว ห้ามเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อทำงานสูงกว่าพื้น 2 เมตร ขึ้นไป ห้ามโยนสิ่งของหรือเครื่องมือให้แก่ผู้อยู่บนที่สูง ห้ามทิ้งสิ่งของหรือเครื่องมือลงสู่เบื้องล่าง การตัด - เชื่อมบนที่สูงให้ตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงและสารไวไฟทุกชนิดในพื้นที่เบื้องล่างก่อนและขณะตัด - เชื่อม ให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง ผู้ควบคุมงานต้องดูแลไม่ให้ใครเดินผ่านเบื้องล่าง จุดทำงาน ระวังตะขอยก (Hanger) ชนเมื่อจำเป็นต้องทำงานในเส้นทางของตะขอยก (Hanger) ขณะยืนบนหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบที่แผ่นกระเบื้องโดยตรง การขึ้น-ลงบันไดแนวตั้งให้ขึ้น-ลงที่ละคน บันไดจะต้องถูกจับยึดให้แน่นและมั่งคง ขณะขึ้น-ลงให้จับขอบบันไดด้วยมือทั้ง 2 ข้าง และก้าวขึ้นลงด้วยความเร็วปกติ ห้ามถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ขณะปีนขึ้น-ลงบันได สำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานให้พกพาโดยใส่ในกระเป๋าที่ติดกับเข็มขัดเท่านั้น  และให้ใช้เข็มขัดนิรภัยป้องกันการตกตลอดเวลาการปฎิบัติงาน  บริษัท ศิราเซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จำหน่ายเข็มขัดนิรภัยป้องกันการตก , ขัดนิรภัยกันตกแบบครึ่งตัวแบบตะขอใหญ่, เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบครึ่งตัวแบบตะขอเล็ก, เข็มขัดนิรภัยกันตกแบบเต็มตัว, เชือกช่วยชีวิตแบบสายเดี่ยว, เชื่อกช่วยชีวิตแบบสายคู่, เชือก land yard , เชือกเซฟตี้ , อุปกรณ์อะไหล่ห่วงและตะขอเชื่อมต่อ เปลสนามและเข็มขัดพยุงหลังยี่ห้อ ARCRO LUMBARDA

วันที่ : 30/03/2011, 20:19 แก้ไขล่าสุด : 30/03/2011, 20:19