Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

อันตรายใกล้ตัวเกี่ยวกับลูกเหม็น

อันตรายใกล้ตัวเกี่ยวกับลูกเหม็น

อันตรายใกล้ตัวเกี่ยวกับลูกเหม็น

 

ลูกเหม็นที่เรานิยมนำมาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำหรือตู้เก็บรองเท้าเพื่อระงับกลิ่นและป้องกันแมลงกัด แทะนั้นมีอันตรายมากกว่าที่คนทั่วไปทราบ เนื่องจากสารเคมีที่ระเหิดออกมาจากลูกเหม็น หากกินหรือกลืนเข้าไปทำให้มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ การได้รับเข้าไปในปริมาณที่มากอาจทำลายเซลเม็ดเลือดแดง การหายใจเข้าไปจะทำให้เจ็บคอ ไอ ปวดศีรษะ และคลื่นไส้ การสัมผัสทางผิวหนังทำให้เกิดการระคายเคืองปวดแสบปวดร้อน สารนี้สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังและทำให้เป็นอันตรายได้ การสัมผัสถูกตาทำให้ปวดตา และสายตาพร่ามัว ถ้าหายใจเข้าไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ไอ หายใจถี่ มีผลต่อระบบประสาทเป็นได้ตั้งแต่มึนงงจนถึงชัก ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสาร การกลืนหรือกินเข้าไปก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาจทำให้ปวดศีรษะ เป็นลม การสัมผัสทางผิวหนังก่อให้เกิดอาการเป็นผื่นแดง คัน และเจ็บ สามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว ถ้าได้รับสารเป็นเวลานาอาจทำลายตับและไต คนที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับอยู่แล้วจะได้รับ ผลกระทบต่อสารนี้ได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม การใช้ลูกเหม็นตามปกติไม่ได้ให้อันตรายเช่นว่านี้ เพราะมันค่อยๆระเหิดให้ไอออกมา เราไม่ได้ไปสูดดมแรงๆ หรือสัมผัสนานๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังคือเก็บให้พ้นมือเด็ก ที่อาจเล่นหรือหยิบไปใส่ปากได้ www.thaisafetyproduct.com

วันที่ : 25/09/2011, 14:28 แก้ไขล่าสุด : 25/09/2011, 14:42