Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้แก่
1.วัสดุที่มีขอบแหลมคม
2.วัสดุที่วางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีสิ่งจับยึด แขวนไว้เหนือศรีษะโดยไม่มีเครื่องป้องกันอันตราย หรือวางไว้เกะกะบนพื้น
3.วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ขยะมูลฝอย
4.สารเคมีที่เป็นพิษ
5.วัสดุที่มีอุณหภูมิสูง เช่น โลหะที่เผาจนร้อนจัด น้ำร้อน
6.ไอน้ำหรืออากาศที่มีความดันสูง เช่น หม้อไอน้ำ เครื่องปั้มลม
7.สื่อไฟฟ้าที่ปราศจากฉนวนหุ้ม
8.บันไดที่หัก หรือนั่งร้านที่ไม่แข็งแรงนั่นเอง www.thaisafetyproduct.com

วันที่ : 25/09/2011, 14:35 แก้ไขล่าสุด : 25/09/2011, 14:44