Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

วิธีการเลือกรองเท้าหัวเหล็ก(รองเท้าเซฟตี้)

วิธีการเลือกซื้อ ใช้งาน และบำรุงรักษารองเท้าหัวเหล็ก(รองเท้าเซฟตี้)

 

1. เลือกชนิดรองเท้าหัวเหล็กไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้น รูปทรง หรือส่วนประกอบอื่นๆใดให้เหมาะกับงาน ความถนัดและลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้รองเท้านิรภัยในงานก่อสร้างหรืองานที่อาจจะมี อุบัติเหตุเกี่ยวกับวัสดุหล่นทับ การบาด การทะลุผ่าน ควรใช้รองเท้าหนังหัวเหล็ก และมีแผ่นเหล็กรองบริเวณฝ่าเท้า การใช้งานในโรงงานผลิตอาหารอาจจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่สามารถกันลื่นได้ดี เป็นต้น

2. น้ำหนักรองเท้าไม่มากเกินไปคือ 500-600 กรัม ต่อข้าง สวมกระชับ ใส่สบาย และสวมใส่สะดวกเมื่อเหตุ ฉุกเฉิน เช่น สารเคมี หรือสะเก็ดไฟ กระเด็นเข้าไปในรองเท้า เป็นต้น

3. ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของการทดสอบแรงกด แรงกระแทก รองเท้าที่ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้าในงานที่เกี่ยวข้องไฟฟ้าทั้งหมด ควรได้รับการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของพื้นรองเท้า นอกจากนี้ควรทดสอบการติดแน่นของพื้นรองเท้า และการทนแรงทะลุของแผ่นโลหะที่รองบริเวณฝ่าเท้า เป็นต้น

4. จัดให้มีการอบรมพนักงานหรือจัดทำคู่มือแนะนำถึง
- ความสำคัญของการป้องกันเท้า และการใช้รองเท้านิรภัยให้เป็นที่ยอมรับและตระหนักถึงการใช้อย่างจริงจัง
- การเลือกใช้รองเท้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- แสดง หรือสาธิต การใช้ และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

5. ควรตรวจสอบว่ายังมีสภาพใช้งานได้ต่อไปหรือไม่ ควรแก้ไขหรือส่งให้ช่างซ่อมส่วนใดบ้าง

6. ควรเก็บในที่สะอาดและแห้งไม่ปะปนกับอุปกรณ์อื่นๆ

7. ทำความสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกต่างๆ ออกหลังการใช้งานทุกครั้ง

วันที่ : 08/04/2012, 15:21 แก้ไขล่าสุด : 08/04/2012, 15:21