Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

กาฬโรคปอด(Pneumonic Plague ICD9 020.5) และวิธีป้องกัน

แพร่ได้ง่ายทาง droplet จากทางเดินหายใจและสิ่งของที่เพิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคใหม่ๆ ผู้ที่สัมผัสโรค ให้แยกกักไว้ 7 วัน และให้เคมีป้องกัน (รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย) รายงานองค์การอนามัยโลก (เป็นโรคต้องรายงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับก่อน ปี 2005)

กาฬโรคปอด (Pneumonic Plague ICD9 020.5)

พบมากในกลุ่มที่เข้าป่าล่าตัว marmot  ในแถบประเทศจีน  มองโกเรีย กาฬโรคในกลุ่มนี้สามารถแพร่กระจายไปสู่คนได้โดยการไอ  จามรดกัน  หรือโดนหมัดในตัวคน   (Pulex irritans) กัด อาการของโรคคือ ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว หอบ เหนื่อยง่าย จากนั้นประมาณ 20 – 24 ชั่วโมงจะมีอาการทางปอดเริ่มขึ้นคือ ไอถี่ขึ้น เสมหะตอนแรกเหนียวใสแล้วกลายเป็นสีสนิมหรือแดงสด มักไม่มีปื้นแผลในปอด

อาการกาฬโรคปอด

มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดหัวรุนแรง อาการไอเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง เสมหะตอนแรกเหนียวใสแล้วกลายเป็นสีสนิมหรือแดงสด มักไม่มีปื้นแผลในปอด ถ้าไม่รักษา : ตายภายใน 48 ชั่วโมง

 สาเหตุกาฬโรคปอด

จากเชื้อแบซิลไล Yersinia pestis เป็นอาการแทรกซ้อนของกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง  หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อครั้งแรก

 ระยะฟักตัวกาฬโรคปอด

ประมาณ 2-3 วัน

การแพร่เชื้อกาฬโรคปอด

แพร่ได้ง่ายทาง droplet จากทางเดินหายใจและสิ่งของที่เพิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคใหม่ๆ

การรักษากาฬโรคปอด

รักษาด้วยยา streptomycin  tetracycline หรือ chloramphinicol

ผู้ที่สัมผัสโรค  ให้แยกกักไว้ 7 วัน และให้เคมีป้องกัน (รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย) รายงานองค์การอนามัยโลก (เป็นโรคต้องรายงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับก่อน ปี 2005)

วันที่ : 05/08/2009, 09:42 แก้ไขล่าสุด : 05/08/2009, 09:44