Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ เคมีแห้ง (FID211A-10)

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ เคมีแห้ง น้ำยา 6A20B ถังสีแดงขนาด10 ปอนด์ เป็นแบบติดตั้งเพดาน เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณจุดอับที่อาจไม่มีผู้พบเห็น, ตัวถังดับเพลิงมีหลอดแก้วสปริงเกอร์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะแตกเองโดยอัตโนมัติที่อุณหภูมิ68องศาเซลเซียส และฉีดพ่นน้ำยาดับเพลิงภายในออกมาดับเพลิงโดยทันที, มีมาตรวัดแรงดัน และสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ ควรติดตั้งในพื้นที่ 10ตรม. / ถัง

Product Description

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ เคมีแห้ง 10 ปอนด์

 

1. ถังดับเพลิงอัตโนมัติ เคมีแห้ง น้ำยา 6A20B ถังสีแดงขนาด 10ปอนด์ เป็นแบบติดตั้งเพดาน

2. เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณจุดอับที่อาจไม่มีผู้พบเห็น

3. ตัวถังดับเพลิงมีหลอดแก้วสปริงเกอร์  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะแตกเองโดยอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส

4. มีมาตรวัดแรงดัน และสามารถตรวจสอบการใช้งานได้

5. ควรติดตั้งในพื้นที่ 10 ตรม./ ถัง