Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถังดับเพลิงอัตโนมัติ BF2000 (FID214A-10)

ถังดับเพลิงBF2000 อัตโนมัติเป็นแบบติดตั้งเพดาน ชนิดNON-CFC 10 ปอนด์ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณจุดอับที่อาจไม่มีคนพบเห็น, ตัวถังดับเพลิงมีหลอดแก้วสปริงเกอร์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะแตกเองโดยอัตโนมัติที่อุณหภูมิความร้อน 68 องศาเซลเซียส และฉีดพ่นน้ำยาภายในออกมาดับเพลิงโดยทันที, มีมาตรวัดแรงดัน และสามารถตรวจสอบการใช้งานได้ เหมาะสำหรับติดตั้งห้องClean Room , ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องแลป, ห้องคอนโทรลไฟฟ้า และือื่นๆ , ความสามารถในการดับเพลิง A,B,C, ควรติดตั้งในพื้นที่ 10 ตรม. /ถัง

Product Description

ถังดับเพลิงแบบอัตโนมัติ  BF2000

 

1. เป็น ถังดับเพลิง ที่เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดอับที่ไม่มีคนพบเห็นหากเกิดเพลิงไหม้

2. ตัวถังดับเพลิงมีลักษณะทรงกลมสีเขียว สำหรับติดตั้งบนเพดาน หรือใต้ฝ้า ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตรม.

3. ตัวถังดับเพลิงมีหลอดแก้วสปริงเกอร์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะแตกเองโดยอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิความร้อน68องศาเซลเซียส และฉีดพ่นน้ำยาภายในออกมาดับเพลิงโดยทันที

4. มีมาตรวัดแรงดัน สามารถตรวจสอบการใช้งานได้

5. น้ำยาดับเพลิงเหลวระเหยNON-CFC เป็นสารสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ติดไฟ และไม่เป็นสื่อไฟฟ้า

6. มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงทุกประเภท ABC

7. เหมาะสำหรับติดตั้งห้องClean Room, ห้องคอมพิวเตอร์,ห้องแลป , ห้องคอนโทรลไฟฟ้า ฯลฯ