Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถังดับเพลิง เคมีแห้ง 6A20B (FID-211)

ถังดับเพลิง ผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) 6A20B, เป็นถังดับเพลิงสีแดงผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 332-2537 สามารถดับเพลิงที่มีสาเหตุเกิดจากการลุกไหม้ของ ไม้,กระดาษ,สิ่งทอ,ยางน้ำมัน,ก๊าซ และไฟฟ้า A,B,C เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร, บ้านพักอาศัย, โรงงาน, โกดังเก็บสินค้า, ถังดับเพลิงมีขนาด 5ปอนด์, 10 ปอนด์, 15 ปอนด์, 20 ปอนด์, 50 ปอนด์ และ100ปอนด์

Product Description

 ถังดับเพลิง เคมีแห้ง 6A20B

คุณสมบัติ ถังดับเพลิง

1. เป็น ถังดับเพลิง สีแดงใช้ดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ทั่วไปได้ดี

2. สามารถดับเพลิงได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร class A,B,C

3. มีขนาด ถังดับเพลิง ให้เลือก ตั้งแต่ 5 ปอนด์, 10ปอนด์ , 15ปอนด์, 20ปอนด์,50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ แล้วแต่การใช้งาน

4. มีน้ำยาให้เลือกได้หลากหลาย ตามการใช้งาน ดังนี้

  • Rating 5 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้, กระดาษ และ ผ้า
  • Rating 2 A 2 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป และ ของเหลวที่ติดไฟ
  • Rating 4 A 2 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป และ ของเหลวที่ติดไฟ
  • Rating 4 A 5 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป และ ของเหลวที่ติดไฟ
  • Rating 6 A 10 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป และ ของเหลวที่ติดไฟ
  • Rating 6 A 20 B  ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงทั่วไป และ ของเหลวที่ติดไฟ ( คุณภาพสูงสุด)

5. เมื่อถังดับเพลิงมีการใช้งานแล้วต้องเติมน้ำยา ใหม่ทันที ไม่สามารถใช้ซ้ำได้

6. ควรตรวจเช็คน้ำยาของถังดับเพลิงอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพื่อไม่ให้น้ำยาเกิดการแข็งตัว เมื่อเกิดเหตุจะได้ใช้ได้ทันที