Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถังดับเพลิง classA,B,C,D,K (FID215)

ถังดับเพลิงclass A,B,C,D,K , ขนาด10ปอนด์ สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ อุณหภูมิลดลงเร็วกว่าน้ำ 20 เท่า, ฉีดได้ไกล 10 เมตร และฉีดได้นาน 25 วินาที, ได้รับมาตรฐาน UL,ULC, EN45001, WGK1, ผ่านการทดสอบกระแสไฟฟ้า 10,000โวลด์ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์บริการ , เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องครัว, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องอุปกรณ์ไฟฟ้า

Product Description

ถังดับเพลิง CLASS A,B,C,D,K

คุณสมบัติ ถังดับเพลิง

1. ถังดับเพลิงCLASS A,B,C,D,K ขนาด 10 ปอนด์

2. สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ อุณหภูมิลดลงเร็วกว่าน้ำ 20 เท่า

3. ฉีดได้ไกล 10 เมตร และได้นาน 25 วินาที

4.ถังดับเพลิง ได้รับมาตรฐาน UL,ULC, EN45001, WGK1

5. ผ่านการทดสอบกระแสไฟฟ้า 10000 โวลด์ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์บริการ

6. เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องครัว , ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอุปกรณ์ ไฟฟ้า