Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถังดับเพลิง CO2 (FID-213)

ถังดับเพลิงCo2 เป็นสารเคมี ที่มีลักษณะเหมือนหมอกสีขาวกลืนไปกับเปลวไฟ ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางนิ้ว, ดับไฟ Class B,C ที่ปลายสายฉีด จะมีลักษณะ เป็นกระบอก หรือกรวย สามารถดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจนที่มีผลสำหรับกลุ่ม B (สารไวไฟ) สะอาดไม่ทำให้เลอะเทอะ, ไม่มีกลิ่น และปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ดับไฟที่เกิดบนแก๊ส น้ำมัน ไฟฟ้า, ฉีดโดยให้เข้าใกล้ฐานของไฟให้มากที่สุด ประมาณ 1.5-2 เมตร, มีขนาดถังดับเพลิง 5, 10, 15 ปอนด์, และ50 ปอนด์ แบบล้อเข็น

Product Description

ถังดับเพลิง CO2

คุณสมบัติ ถังดับเพลิง

1. ตัวน้ำยาถังดับเพลิง คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า

2. สามารถดับเพลิงCLASS B,C ที่เกิดจาก สารเคมีเหลวประเภทติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส และ ไฟฟ้า

3. ไม่ทิ้งคราบสกปรกเลอะเทอะ ภายหลังการใช้งาน

4. เป็นถังดับเพลิงที่เหมาะสำหรับติดตั้งภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และ ห้องคอมพิวเตอร์ 

5. มีขนาด 5ปอนด์, 10 ปอนด์, 15 ปอนด์, และ50 ปอนด์ แบบล้อเข็น

6. เมื่อใช้งานแล้วสามารถนำถังดับเพลิงกลับมาใช้ได้อีก