Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถุงมือยาง กระทิง (GLD212BOR)

ถุงมือยาง กระทิงสีส้ม มีซับใน หนา0.45มิล ยาว33 ซม. ผลิตจากยางธรรมชาติ, 1ลังบรรจุ 10 โหล

Product Description

ถุงมือยาง กระทิง สีส้ม

คุณสมบัติ ถุงมือยาง

1.ถุงมือยางกระทิงสีส้มผลิตจากยางธรรมชาติ

2.ความหนา 0.45 มิล ยาว 33 ซม.

3.1ลังบรรจุ 10 โหล