Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถุงมือยาง ไนไตร SUMMITECH GT-F-07C (GLD-NT18)

ถุงมือยาง ไนไตร Summitech รุ่น GT-F-07C ความยาว 330 mm, หนา 0.38 mm. สีเขียว ป้องกันสารเคมี น้ำมัน , ไขมัน รวมถึงสารละลายต่างๆ ได้ดีเยี่ยม รวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม ป้องกันการเสียดสีได้ดี, มาตรฐาน EN388, CE0120 1แพคบรรจุ 12 คู่

Product Description

ถุงมือยาง ไนไตร Summitech GT-F-07C

คุณสมบัติ ถุงมือยาง

1.ถุงมือยางไนไตร Summitech รุ่น GT-F-07C  ความยาว330 mm. , ความหนา 0.38 mm. สีเขียว

2.ป้องกันสารเคมี, น้ำมัน, ไขมัน รวมถึงสารละลายต่างๆ ได้ดีเยี่ยม

3.ป้องกันการเสียดสีได้ดี

4.มาตรฐาน EN388, CE0120

5. 1แพคบรรจุ 12 คู่