Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

วัสดุดูดซับ ชนิดแผ่น (ABS-MRO100)

วัสดุดูดซับเอนกประสงค์ ชนิดแผ่น (MAINTENANCE SORBENT) รุ่น MRO 100 ขนาด 15"x19" สามารถดูดซับได้ทั้ง น้ำ, น้ำมัน และ สารเคมีที่เป็นของเหลว แผ่นดูดซับมีคุณสมบัติแข็งแรงเพราะเสริมความหนาพิเศษถึง 3 ชั้น ไม่เป็นขุยง่าย มีรอยปรุ ช่วยให้ฉีกใช้งานได้ง่าย สามารถดูดซับของเหลวได้สูงสุด 26 แกลลอน/กล่อง (ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง) เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารทั่วไป

Product Description

วัสดุดูดซับ ชนิดแผ่น

คุณสมบัติ วัสดุดูดซับ ชนิดแผ่น

1. วัสดุดูดซับ ชนิดแผ่น เอนกประสงค์ (MAINTENANCE SORBENT) ชนิดแผ่น ขนาด 15" x 19"

2. สามารถดูดซับได้ทั้ง น้ำ, น้ำมัน และ สารเคมีเหลวทั่วไปได้ดี

3. แผ่นดูดซับหนาพิเศษ 3 ชั้น เพื่อการซึมซับที่ดียิ่งขึ้น

4. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่เป็นขุยง่าย

5. สามารถดูดซับของเหลวได้สูงสุด 26 แกลลอน/กล่อง

6. เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารทั่วไปได้ดี