Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (FMDFEM-40)

อุปกรณ์ช่วยหายใจที่มีไว้เพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟ สำหรับติดตั้งในหน่วยงานภาครัฐ โรงแรม โรงเรียน สำนักงาน สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ไปรษณีย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์นันทนาการ เรือ รถไฟใต้ดิน โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

Product Description

คุณสมบัติ หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน

1.ใช้หายใจได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40 นาที ที่มีความหนาแน่นของอากาศดี และป้องกันก๊าซพิษ ควันต่างๆ เปลวไฟ รังสีความร้อน สูงถึง 300 องศา และเหมาะสำหรับทุกขนาดใบหน้า

2. ใช้ป้องกันก๊าซคาร์บอนมอนออกไซน์ (CO) ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL)และหมอกหรือควันพิษ

3.ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของไอหมอกได้น้อยกว่า 5 %

4.การต้านทานต่อการสูดดม น้อยกว่า 800 Pa และความต้านทานการหายใจออก น้อยกว่า 300 Pa