Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน (FID-F02)

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน PROTEK 366 ขนาด 1.5" ความยาว 8" น้ำหนัก 4.2 lbs, รับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ, 30-60-95-125 GPM ได้รับมาตรฐาน FM

Product Description

หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน

คุณสมบัติ หัวฉีดน้ำดับเพลิง

1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืนยี่ห้อ PROTEK 366 ขนาด 1.5"  ความยาว 8"

2. หัวฉีดน้ำดับเพลิง น้ำหนัก 4.2 lbs,รับการไหลของน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM

3. ได้รับมาตรฐาน FM