Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ฮู๊ดนอร์แม็ก  (CAD003-16)

ฮู๊ดนอร์แม็ก ความยาว 16 นิ้ว สีครีม เป็นฮู๊ดกันความร้อนแบบเปิดหน้า เหมาะสำหรับใช้ในงานดับเพลิง ผลิตจากผ้าNomex 100% ได้รับมาตรฐาน NFPA1971:2013

Product Description

ฮู๊ดนอร์แม็ก

คุณสมบัติ ฮู๊ดนอร์แม็ก

1. ฮู๊ดนอร์แม็ก ความยาว 16" สีครีม เป็นฮู๊ดกันความร้อน แบบเปิดหน้า

2. เหมาะสำหรับใช้ในงานดับเพลิง งานที่เผชิญความร้อนสูง

3. ผลิตจากผ้าNomex 100%

4. ได้รับมาตรฐาน NFPA1971:2013