Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

 • BW-LINKs.com

เกี่ยวกับ บริษัทศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล

ชื่อบริษัท  : บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด
สถานที่ตั้ง  : 64 หมู่ 6 ซอยนาคนิวาส 37 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์  : 02-932-4118, 02-530-2173, 02-530-2174, 081-626-8715, 086-325-6865 086-341-8829, 083-297-5554, 086-342-5988
แฟกซ์  : 02-530-2237

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

   ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด ที่อยากเห็นคนไทย และกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต หรือ กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ใช้อุปกรณ์ และ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ ที่อาจเป็นเสาหลัก และความหวังของครอบครัว รวมถึงเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

   ดังนั้น บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จึงได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้น เพื่อผลิต, นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ประเภทวัสดุใช้แล้วทิ้ง และเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้สโลแกน "รวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ ในบริการ" ซึ่งหมายถึง บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จะจัดหา และจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ผ่านการคัดสรร ตรวจสอบแล้วว่าได้ผลิตอย่างมีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม รวมถึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบุคคลที่ท่านห่วงใยเป็นอันดับแรก ภายใต้บริการที่รวดเร็วประทับใจ
สินค้าที่ บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จำหน่ายจะเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศ และมาตรฐานสากล เช่น

 • มาตรฐานคุณภาพของไทย มอก. (TIS)
 • มาตรฐานคุณภาพของยุโรป (CE)
 • มาตรฐานคุณภาพของอเมริกา (ANSI)
 • มาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลีย (AS/NZS)
 • มาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่น (JIS)

ลูกค้าปัจจุบัน

 • บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด
 • บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท คาร์โบเทค จำกัด
 • บริษัท คอมพลีส โอโต้ลับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
 • บริษัท ดาโก้ พีบีซี จำกัด
 • ฯลฯ