Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

Thai Safety Product News

วิธีเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับงาน

หน้ากากอนามัย (Protective Mask) มีด้วยกันหลายชนิด การเลือกใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถป้องกัน การติดเชื้อของทางเดินระบบหายใจและยังสามารถป้องกันอันตรายจากสารพิษของฝุ่นละอองบางประเภทได้ด้วย

More Detail

กาฬโรคปอด ระบาดเมืองจีน ตายได้ใน 24 ชั่วโมง

กาฬโรค เป็นโรคติดต่อ ที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คน ผ่านทางละอองน้ำมูก และน้ำลาย จากการไอ หรือ จาม ถ้ามีอาการต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ รักแร้ หรือรอบคออักเสบ เรียกว่า กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง ส่วนกาฬโรคปอด เป็นอาการแทรกซ้อนของกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง ซึ่งมีความรุนแรงมาก เพราะเชื้อมีการกระจายเข้าสู่กระแสโลหิตและเข้าสู่ปอดด้วย จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน อาการไอเกิดขึ้นใน 24 ชั่วโมง เสมหะตอนแรกเหนียวใส แล้วกลายเป็นสีสนิมหรือแดงสด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

More Detail

กาฬโรคปอด(Pneumonic Plague ICD9 020.5) และวิธีป้องกัน

แพร่ได้ง่ายทาง droplet จากทางเดินหายใจและสิ่งของที่เพิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคใหม่ๆ ผู้ที่สัมผัสโรค ให้แยกกักไว้ 7 วัน และให้เคมีป้องกัน (รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย) รายงานองค์การอนามัยโลก (เป็นโรคต้องรายงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ฉบับก่อน ปี 2005)

More Detail

กฏหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี การก่อสร้างอาคารสูงกันอย่างหนาแน่น และดูเหมือนว่าจำนวนอาคารสูงในเมืองใหญ่จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่ตามมา คือ “ปัญหาด้านความปลอดภัย” เพราะในอาคารสูงมาตรการด้านความปลอดภัยถือว่า มีความสำคัญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคาร รวมถึง ผู้อาศัย ผู้ใช้งาน ต้องปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

More Detail

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีเป็นประเด็นทีสำคัญอย่างยิ่งในระบบการจัดการ

More Detail

อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ในสหรัฐอเมริกามีผลวิจัยว่า มีอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากมือถือที่จะมีผลต่อสมอง

More Detail

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการได้รับสารเคมี ซึ่งมีการนำมาใช้ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นจำนวนมาก

More Detail

วิธีการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ช๊อตเบื้องต้น

1. ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด ควรพยายามหาทางตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน ต้องพยายามตรวจดูให้ละเอียดถึง บาดเจ็บที่อาจเกิดร่วม 2. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่ ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องทำการนวดหัวใจไปพร้อมๆกับการผายปอด 3. หลังจากช่วยเหลือผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

More Detail

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อยู่ในข้อกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง

More Detail

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการป้องกันศีรษะ (HEADPROTECTION)

หากไม่ปกป้องศีรษะให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายสำคัญ 2 ประการ คือ (1). สมองกระทบกระเทือน (2). กะโหลกศีรษะร้าว อันตรายดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หากศีรษะไปกระแทกกับของแข็งหรือวัสดุอื่นๆ

More Detail

การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

อัคคีภัยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ดั่งคำพูด “โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้เพียงครั้งเดียว” ทั้งยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางน้ำอีกด้วย การเกิดอัคคีภัยนั้นหากเกิดกับสถานประกอบกิจการใดก็ตามส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

More Detail

ความจำเป็นในการใส่ถุงมือในการทำงาน

การบาดเจ็บที่เกิดกับมืออันเนื่องมาจากการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอเช่นจากกระแสไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี สารพิษต่างๆ วัตถุมีคม ความร้อน ความเย็นและสิ่งอื่นๆ ควรป้องกันอันตรายโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถานที่ทำงาน เช่น พยายามกำจัด หรือลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยโยกย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นอันตรายออกไป การใช้เครื่องกำบัง รวมทั้งการปรับปรุงระบบระบายอากาศ เป็นต้น หากวิธีนี้ไม่สามารถทำได้ จึงควรใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเข้าช่วย

More Detail

ความสำคัญในการใส่หมวกนิรภัยในการทำงาน

การบาดเจ็บเป็นสาเหตุให้เกิดอาการสาหัสได้เพราะศีรษะมีความเกี่ยวเนื่องกับสมองโดยตรงหากไม่ปกป้องศีรษะให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดอันตราย

More Detail

ความสำคัญในการสวมแว่นตานิรภัยในการทำงาน

อุบัติเหตุที่ตาพบได้บ่อยในการทำงาน หากมีความรุนแรงพออาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวร ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

More Detail

การทำงานที่สูงและการยกของหนัก

การทำงานที่สูงและการยกของหนักมีสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้

More Detail

หลักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

หลักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่สำคัญประการแรก คือ การแยกเชื้อเพลิง ออกซิเจน หรือความร้อน อย่างใดอย่างหนึ่งออกไป

More Detail

อันตรายใกล้ตัวเกี่ยวกับลูกเหม็น

อันตรายใกล้ตัวเกี่ยวกับลูกเหม็น

More Detail

เขม่า!!!ที่มาของมะเร็ง

เขม่า!!!ที่มาของมะเร็ง

More Detail

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันก๊าด

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันก๊าด

More Detail

เหรียญอีกด้านของนาโนเทคโนโลยี

เหรียญอีกด้านของนาโนเทคโนโลยี

More Detail

ความปลอดภัยในการทำงาน (ความปลอดภัยทั่วไป)

ความปลอดภัยในการทำงาน (ความปลอดภัยทั่วไป)

More Detail

อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

อันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

More Detail

สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

More Detail

หลักความปลอดภัยในการทำงานโดยทั่วไป

หลักความปลอดภัยในการทำงานโดยทั่วไป

More Detail

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

More Detail

หลีกเลี่ยงอาการผิดปกติทางร่างกายที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์

หลีกเลี่ยงอาการผิดปกติทางร่างกายที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์

More Detail

วิธีการรอดชีวิตจากเพลิงไหม้

วิธีการรอดชีวิตจากเพลิงไหม้

More Detail

วิธีการกู้เครื่องจักรหลังถูกน้ำท่วม

การฟื้นฟู ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิดและการเตรียมการเดินเครื่องจักร

More Detail

วิธีการเลือกรองเท้าหัวเหล็ก(รองเท้าเซฟตี้)

วิธีการเลือกซื้อ ใช้งาน และบำรุงรักษารองเท้าหัวเหล็ก(รองเท้าเซฟตี้)

More Detail

วิธีดูแลรักษารองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้ เป็นรองเท้าที่ช่วยให้การทำงานในพื้นที่เสี่ยง , พื้นที่ก่อสร้าง, โรงงานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น , ช่วยป้องกันสิ่งของตกใส่เท้า ดังนั้นเราจึงควรรู้จักวิธีดูแลรักษารองเท้าเซฟตี้ ให้ใช้งานได้นานขึ้น ไม่เสื่อมสภาพไวกว่าที่ควรจะเป็น

More Detail

เตือนภัยจิตสาขาช่วยกอบกู้อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด

จะลงไปเป็นอาสาสมัคร ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้น้ำมันดิบขึ้นจากทะเลและชายฝั่ง จำเป็นอย่างยิ่งต้องอ่านเอาความรู้ในบทความข้างล่างนี้ก่อน

More Detail

การแบ่งTYPE และ CLASS ของหมวกเซฟตี้

การแบ่ง TYPE และ CLASS ของหมวกเซฟตี้ แบ่งได้เป็น TYPE1, TYPE2 , CLASS G, CLASS E, CLASS C, แต่ละคลาสจะกำหนดความหมายการใช้งานที่ต่างกันของหมวกเซฟตี้ และมีการกำหนดต้านประสิทธิภาพของหมวกแข็ง เน้นใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความต้านทานเปลวไฟ, ความต้านทานการส่งผ่านกำลัง, ความต้านทานการเจาะทะลุที่กลางหมวก, ความต้านทานกระแสไฟฟ้าเป็นฉนวน เป็นต้น

More Detail

โรคไวรัสอีโบลา

โรคไวรัสอีโบลา เป็นโรคระบาดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใช้ป้องกัน และรักษาโรค, ลักษณะอาการที่สังเกตุได้ จะมีไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ รวมถึงช่องท้อง อาเจียน ท้องร่วงรุนแรง มีผื่น ตลอดจนตาแดงจัด, ไวรัสอีโบลา แพร่เชื้อโดยการสัมผัส โดยตรงกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ ปัจจุบันระบาดหนักในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ชุดที่สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา ควรเป็นชุดที่ป้องกันสารคัดหลั่งซึมชับเข้าสู่ร่างกาย

More Detail

โรคไวรัสอีโบลา

โรคไวรัสอีโบลา เป็นโรคระบาดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนใช้ป้องกัน และรักษาโรค, ลักษณะอาการที่สังเกตุได้ จะมีไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ รวมถึงช่องท้อง อาเจียน ท้องร่วงรุนแรง มีผื่น ตลอดจนตาแดงจัด, ไวรัสอีโบลา แพร่เชื้อโดยการสัมผัส โดยตรงกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ ปัจจุบันระบาดหนักในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ชุดที่สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลา ควรเป็นชุดที่ป้องกันสารคัดหลั่งซึมชับเข้าสู่ร่างกาย

More Detail

การเลือกซื้อรองเท้าเซฟตี้

การเลือกซื้อรองเท้าเซฟตี้ ควรเลือกให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะรองเท้าเซฟตี้ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย หลากหลายรูปแบบ ราคาตั้งแต่ 400บาทถึง2000บาท ถ้าเราเน้นเฉพาะราคาถูก เราก็จะได้รองเท้าเซฟตี้ที่ไม่ทนทาน ใช้แล้วเกิดปัญหา พื้นหัก พื้นอ้า พื้นร่อน หนังรองเท้าขาด ในระยะเวลาการใช้งานที่สั้น

More Detail