Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันก๊าด

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันก๊าด

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันก๊าด

น้ำมันก๊าดหรือคีโรซีนเป็นเชื้อเพลิงและเป็นตัวทำละลาย เช่น เช็ดมือหรือวัตถุที่เปื้อนสี การสัมผัสบ่อยๆเป็นเวลานาน ทำให้ผิวหนังระคายเคืองและซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งนำไปสู่เป็นโรคโลหิตจางและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ อันตรายแบบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นถ้ากินเข้าไป ทำให้อาเจียน มีอาการร้อนปากและลำคอ ท้องร่วง มึนซึม ไอ ทางเดินหายใจระคายเคือง ปวดศีรษะและหมดสติได้ วิธีช่วยเห

ลือเบื้องคือย้ายผู้ป่วยออกไปในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ต้องรีบกระตุ้นให้หายใจหากไม่หายใจและส่งแพทย์ หากในสถานที่ทำงานมีการใช้น้ำมันก๊าด ต้องระวังไม่ปล่อยให้มีการระเหยฟุ้งกระจายในบรรยากาศ มิฉะนั้นคนงานจะหายใจเอาไอระเหยเข้าไปหรือควรใส่ถุงมือและหน้ากากที่ป้องกันได้ www.thaisafetyproduct.com อันตรายอีกประการหนึ่งคืออันตรายจากไฟ เพราะน้ำมันก๊าดก็คือเชื้อเพลิง ต้องระวังอย่าให้มีประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง หากมีการรั่วไหล ใช้ทรายซับเก็บใส่ภาชนะปิดมิดชิด  

วันที่ : 25/09/2011, 14:30 แก้ไขล่าสุด : 25/09/2011, 14:43