Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ความสำคัญในการใส่หมวกนิรภัยในการทำงาน

การบาดเจ็บเป็นสาเหตุให้เกิดอาการสาหัสได้เพราะศีรษะมีความเกี่ยวเนื่องกับสมองโดยตรงหากไม่ปกป้องศีรษะให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดอันตราย

การบาดเจ็บเป็นสาเหตุให้เกิดอาการสาหัสได้เพราะศีรษะมีความเกี่ยวเนื่องกับสมองโดยตรงหากไม่ปกป้องศีรษะให้ดีแล้วอาจทำให้เกิดอันตรายสำคัญ 2 ประการ คือ 1. การกระทบกระเทือนทางสมอง คือ การบาดเจ็บทางสมองอาจมีผลมาจากการเคลื่อนตัว อย่างรุนแรงฉับพลันของสมองซึ่งอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ ทำให้สมองไปชนกับกะโหลกศีรษะด้านใดด้านหนึ่ง และขาดหลุดออกจากกะโหลกศีรษะอีกด้านหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจทำให้เส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงสมองฉีกขาดออกจากเยื่อสมองที่ยึดอยู่ได้ ระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ของการกระแทกโดยมีอาการตั้งแต่อาการบาดเจ็บทางสมองแบบชั่วคราว (ช็อก) หรือเสียหายแบบถาวร (สมองใช้งานไม่ได้ อาการโคม่า หรือเสียชีวิต)

2. กะโหลกศีรษะร้าว คืออาการอีกอย่างหนึ่งของการบาดเจ็บทางศีรษะคือ กะโหลกศีรษะร้าว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะร้ายแรงเท่าอาการร้าวของกระดูกส่วนอื่นๆ แต่ว่าหากกะโหลกศีรษะแยกตัวออกจนกระทั่งวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ สามารถเข้าไปในช่องสมองได้อาจทำให้เกิดความเสียหายของสมองแบบถาวรได้สภาพกะโหลกศีรษะร้าว อาจเกิดขึ้นหากแรงกดดันภายในบริเวณกะโหลกศีรษะสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง ยิ่งบริเวณที่ถูกกดดันเล็กเท่าใดแรงกดดันจะสูงขึ้นเท่านั้น และโอกาสที่กะโหลกศีรษะจะแยกออกจากกันก็มีมากขึ้น หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ ที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางโดยถือเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่ง ที่สำคัญในการป้องกันอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน พนักงานจำนวนมากจะปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บสาหัสและรอดชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อสวมหมวกที่มีความแข็งแรงทนทาน บริษัท ศิราเซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันศรีษะ ชนิดต่างๆ เช่นหมวกผ้า, หมวกแก๊ป, หมวกคลุมศรีษะ, หมวกนิรภัย, Bump cap, และ อะไหล่ ชุดรองศีรษะ, สายคาดหมวก ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชนิด มีหลายแบบ หลายสี ให้เลือกมากมาย

วันที่ : 30/03/2011, 11:28 แก้ไขล่าสุด : 09/04/2012, 08:18