Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

กรวยยางจราจรแบบพับได้ (TCDT-C)

กรวยยางจราจรแบบพับได้ ขนาดสูง 70 ซม. ผลิตจากผ้าร่มสีส้ม และพลาสติกชนิด ABS มีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 2 แถบ พร้อมไฟกระพริบแบบ 3 จังหวะบนหัวกรวยจราจร เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับมีติดไว้ในรถทุกชนิดในยามฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถมีอุบัติเหตุต้องจอดข้างทาง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ฐานกรวยผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรงทนทาน ฐานมีขนาด 30 x 30 ซม. เมื่อพับแล้วสามารถเก็บไว้ท้ายรถ ในรถ หรือใต้เบาะผู้โดยสาร

Product Description

p>กรวยยางจราจรแบบพับได้

คุณสมบัติ กรวยยางจราจรแบบพับได้

1. กรวยยางจราจรแบบพับได้ มีขนาดสูง 70 ซม.

2. กรวยยางจราจรแบบพับได้ ผลิตจากผ้าร่มสีส้ม และพลาสติกชนิด ABS

3. มีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 2 แถบ พร้อมไฟกระพริบแบบ 3 จังหวะบนหัวกรวยจราจร เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. เหมาะสำหรับมีติดไว้ในรถทุกชนิดในยามฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถมีอุบัติเหตุต้องจอดข้างทาง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

5. ฐานกรวยผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรงทนทาน

6. ฐานมีขนาด 30 x 30 ซม. เมื่อพับแล้วสามารถเก็บไว้ท้ายรถ ในรถ หรือใต้เบาะผู้โดยสาร