Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

"IRWIN" ชุดไขควงเอนกประสงค์ (TOL2051100)

"IRWIN" ชุดไขควงเอนกประสงค์, ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ ด้วยคุณภาพสินค้าที่ดี และความหลากหลายของเครื่องมือที่ใช้กับงานแต่ละชนิด, ด้ามจับแบบ ProTouch ป้องกันการลื่น จับกระชับมือ ให้แรงขับสูงสุดทุกขณะการใช้งาน

Product Description

"IRWIN" ชุดไขควงเอนกประสงค์

 

1. ด้ามจับ ProTouch™ ถูกออกแบบให้จับกระชับมือ เพื่อให้แรงขันสูงสุดและเกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน

2. ด้ามจับเป็นแบบป้องกันการลื่น

3. ชุดเก็บเครื่องมืออยู่ภายในปลายด้ามของไขควง

4. มีหัวต่อ 9 แบบอยู่กับลักษณะการใช้งาน