Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

ถุงมือยางธรรมชาติ (GLDBIY12)

ถุงมือยางสีเหลือง เป็นถุงมือยางธรรมชาติ ชนิดมีสายคล้อง ใช้งานเอนกประสงค์, งานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, การใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี, งานก่อสร้าง ความยาวขนาด 24”- 26” ความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.80 mm. หรือประมาณ 32 Mil ปกป้องมือผู้ใช้อย่างแน่นหนา ปลอดภัย ทนทาน ใช้งานได้นาน ลดความเมื่อยล้าเมื่อสวมใส่ถุงมือเป็นระยะเวลานาน สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ผิวกันลื่นประสิทธิภาพสูง

Product Description

ถุงมือยางสีเหลือง

คุณสมบัติ ถุงมือยางสีเหลือง

1.ถุงมือยางสีเหลือง เป็นถุงมือยางธรรมชาติ ชนิดมีสายคล้อง

2.ใช้งานเอนกประสงค์, งานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, การใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี, งานก่อสร้าง

3.ถุงมือยางสีเหลือง ความยาวขนาด 24”- 26” ความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.80 mm. หรือประมาณ 32 Mil

4.ปกป้องมือผู้ใช้อย่างแน่นหนา ปลอดภัย ทนทาน

5.ใช้งานได้นาน ลดความเมื่อยล้าเมื่อสวมใส่ถุงมือเป็นระยะเวลานาน

6.ถุงมือยางสีเหลือง สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย

7.ผิวกันลื่นประสิทธิภาพสูง