Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

รองเท้าผ้าใบ กันไฟฟ้าสถิตย์ (SHD405)

รองเท้าผ้าใบกันไฟฟ้าสถิตย์ (antistatic shoe) สีขาว, ค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ 10^7 โอมห์, เหมาะใช้กับงานในห้องคลีนรูม มีไซน์ตั้งแต่ 34-42, น้ำหนัก 600 กรัม/ ข้าง(+-50 กรัม/ไซน์)

Product Description

รองเท้าผ้าใบกันไฟฟ้าสถิตย์

คุณสมบัติ รองเท้าผ้าใบ กันไฟฟ้าสถิตย์

1.รองเท้าผ้าใบกันไฟฟ้าสถิตย์ (ANTISTATIC SHOE)

2.ใช้งานในห้องคลีนรูม

3. มีไซน์ตั้งแต่ 34-42

4. ค่ากันไฟฟ้าสถิตย์ 10^7 โอมห์

5. รองเท้าผ้าใบกันไฟฟ้าสถิตย์ มีน้ำหนัก600 กรัม/ข้าง (+- 50 กรัม/ไซน์)