Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

"IRWIN" ระดับน้ำ (TOL1794063)

"IRWIN" ระดับน้ำ, ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งาน ให้ควาแม่นยำสูง, สามารถอ่านค่าได้ทั้งสองด้าน, ค่าความผิดพลาดในการอ่านค่า 0.029 องศา, มีแถบเหล็กเพื่อใช้วัดกับงานที่เป็นโลหะ

Product Description

"IRWIN" ระดับน้ำ

 

1. ตัวโครงผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ทนทานต่อการใช้งาน ไม่เกิดสนิม

2. สามารถอ่านค่าการวัดได้ สอง ทิศทาง ทั้ง ในแนวราบและแนวดิ่ง

3. หลอดแก้วระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่านค่า ให้ความแม่นยำสูง ค่าผิดผลาดในการอ่านเพียง .029 o

4. ที่ปลายขอบะดับน้ำมียางป้องกันการกระแทก