Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

เข็มขัดนิรภัยครึ่งตัว 2 ตะขอใหญ่ (ZBAS737B-2)

เข็มขัดนิรภัยครึ่งตัว 2 ตะขอใหญ่ เป็นเข็มขัดครึ่งตัวคุณภาพดี ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ตามแนวดิ่งเหมาะสำหรับ ใช้ยึดเหนี่ยวเมื่อทำงานบนที่สูง หรือเพื่อเดินประคองตัวบนที่สูง งานก่อสร้างทั่วไป เข็มขัดรุ่นนี้ได้รับมาตรฐาน EN 361

Product Description

เข็มขัดเซฟตี้ครึ่งตัวตะขอคู่

 คุณสมบัติ เข็มขัดเซฟตี้ครึ่งตัวตะขอคู่

1. สามารถรับน้ำหนักได้ตามแนวดิ่ง มาตรฐาน EN 358

2. High quality safety belt

3. Webbing รับน้ำหนักได้มากกว่า 2000 kgf

4. Life line รับน้ำหนักได้มากกว่า 2000 kgf

5. Hook รับน้ำหนักได้มากกว่า 1150 kgf

6. D-ring รับน้ำหนักได้มากกว่า 1150 kgf

7. A joint of a buckle and a belt รับน้ำหนักได้มากกว่า 900 kgf