Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

เสื้อชูชีพ สีส้ม (SDV100)

เสื้อชูชีพสีส้ม ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

Product Description

เสื้อชูชีพ สีส้ม

คุณสมบัติ เสื้อชูชีพ

1. เสื้อชูชีพ ผลิตจากโฟม ใช้ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

2. ไซน์M รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50kg.

     ไซน์ L รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 kg.