Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

แว่นครอบตา เซฟตี้ (EPD007GRNC)

แว่นครอบตาเซฟตี้ กรอบแว่นผลิตจาก PVC เลนส์แว่นผลิตจากโพลีคาร์บอร์เนต ป้องกันฝุ่นละออง, สะเก็ดของแข็ง, สารเคมี เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด

Product Description

แว่นครอบตา เซฟตี้ (EPD007GRNC) คุณสมบัติ : แว่นครอบตา เซฟตี้ 1. แว่นครอบตาเซฟตี้ กรอบแว่นผลิตจาก PVC 2.เลนส์แว่นผลิตจากโพลีคาร์บอร์เนต 3. สามารถป้องกันฝุ่นละออง, สะเก็ดของแข็ง, สารเคมี 4. แว่นครอบตา เซฟตี้ เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า และรอยขีดข่วน 5. มีวาล์วระบายอากาศ 4 จุด